news

ZÁPISY DO ŠKOLNÍ SEKCE

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že začala registrace dětí do nultého a prvního ročníku ČŠBH Londýn. 

Zápis do 0. ročníku ČŠBHL se týká děti, které dovršily pěti let a které se narodily před 31.8.2012. Zápis bude probíhat ve dnech 10.6., 17.6., 24.6. a 1.7. formou krátkého testu a konverzace ověřující komunikační schopnosti v češtině.

Zápis do 1. ročníku ČŠBHL bude probíhat ve stejných datech jako zápis do nultého ročníku. V testu zjišťujeme, jak je dítě schopno komunikovat v češtině. Do 1. ročníku jsou přijímány děti, které dovršily šesti let s datem narození před 31.8.2011 a které absolvovaly vstupní test. Zápis do 1. ročníku se týká pouze dětí, které neabsolvovaly 0. ročník v ČŠBHL. Pokud Vaše dítě chodí do 0. ročníku, zápis už neskládá a o jeho postupu do 1. třídy rozhoduje jeho učitel a výsledek závěrečného testu, který děti skládají na konci roku.

Zápis trvá přibližně 15 minut (10 minut vlastní test + 5 minut pohovor s rodičem). 

Zápisy proběhnou v prostorách budovy Academie: 
St Mary Magdalene Academy
Liverpool Road
London N7 8PG 

Čas zápisu bude upřesněn.

Prosíme rodiče dětí, kterých se zápis do nultého a prvního ročníku věkově týká, aby nám nejpozději do 12.5. na emailovou adresu ivona.czechschool@gmail.com poslali informaci, kdy se dostaví k zápisu spolu s celým jménem dítěte, datem narození a označením, o který ročník se jedná. 

pojízdná knihovna

Rádi bychom Vás pozvali k zastaveni se u naší pojízdné knihovny, která bude otevřena o výukových sobotách od 10:35 do 12:15 v atriu (jídelně) St Mary Magdalene Academy. 
Asi polovina našich knih je uložena v dočasných skladovacích prostorách a bude možné si je vypůjčit pouze na požádání, nicméně velké množství oblíbených a často půjčovaných knih Vám bude pravidelně k dispozici. Výpůjčky se budou provádět na jméno dítěte na dobu 2-3 týdnů, aby knihy byly v oběhu a všichni měli dostatek příležitostí si je přečíst.

učebnice BezHRAnice

Czech School without Borders London in cooperation with Fraus Publishing are preparing a textbook, accompanied by an e-book and worksheets, specifically focused on education of Czech-English bilingual children. For details please see our Recent Projects.
 

free AUDIO eBOOK

We finished an audio eBook "Lilacs of Peace" that tells the story of the Second World War to children aged 5-9.
At the heart of the project is a true story. On May 9th 1945, as Prague was liberated, spring arrived early. Overnight, thousands of lilacs blossomed in Prague gardens and parks. Ever since, the appearance of lilacs each spring has reminded Czechs of the end of the war. Lilac flowers have become a Czech symbol of peace. For details about this project please see a separate webpage >>

TERM DATES 2016/17:

CZECH SCHOOL (London)
NURSERY - KIDS’ ART CLUB (London)
2016
1. term    10.09. -  15.10. (no lessons on Saturday 15th October due to closure of St Mary Magdalene Academy)
2. term    05.11. -  17.12.
2017
3. term    07.01. -  04.02. 
4. term    25.02. - 01.04.
5. term    22.04. -  20.05.
6. term    10.06. -  15.07.

STEPS TO CZECH (London - Covent Garden)
2016
1. term    11.09. -  16.10. 
2. term    06.11. -  18.12.
2017
3. term    08.01. -  05.02. 
4. term    26.02. - 02.04.
5. term    23.04. -  21.05.
6. term    11.06. -  16.07.

CZECH THROUGH PLAY (Harpenden)
2016
1. term    14.09. -  19.10. 
2. term    09.11. -  14.12.
2017
3. term    11.01. -  08.02. 
4. term    01.03. - 05.04.
5. term    26.04. -  24.05.
6. term    14.06. -  19.07.

24.10 - 27.10  2016 - AUTUMN CAMP IN CUDHAM
date tbc  - ST NICHOLAS CELEBRATION
date tbc  - A NIGHT WITH H. C. ANDERSEN

WORKSHOPS 
dates tbc later