press / media

Reportáž televize Prima - červen 2015 [WWW-CZ]
V archivu televize Prima se můžete podívat na reportáž o londýnské České škole bez hranic.

Odborný časopis Komenský - březen 2015 [PDF-CZ]
Článek Markéty Klusáčkové o České škole bez hranic, Londýn. 

Časopis Český dialog pro Čechy doma i ve světě - leden 2014, duben 2015 [PDF-CZ]
Útržky z deníku studentky Zuzany Šullové účastnící se stáže do České školy bez hranic v Londýne.

Květy - srpen 2013 [PDF-CZ]
Článek o Českých školách bez hranic, který vyšel v týdeníku Květy.

Zbylo nás pět ve Studiu Kamarád v České televizi - leden 2011 [WWW-CZ]
Video záznam spuštění filmu Zbylo nás pět natočeného Českou školou bez hranic v pořadu České televize.

Lidové noviny - prosinec 2009 [PDF-CZ] 
Rozhovor se zakladatelkou České školy bez hranic Lucií Slavíkovou-Boucher.

Rozhovor se Z. Jungmanovou a D. Martinkovou - říjen 2009 [WWW-CZ]
Audio záznam rozhovoru v rámci Zápisníku zahraničních zpravodajů pro Český rozhlas.
 
Knižní novinky - červenec 2009 [PDF-CZ]
Pár slov o unikátním projektu při Českém centru v Paříži Entract en France (Česká škola bez hranic).

Prezentace o Kids' Art Clubu - 2009 [PDF-CZ]
Obrazová a textová prezentace o činnosti Kids’ Art Clubu.

British Czech and Slovak Review - August/September 2008 [IMG-EN]
The Kids’ Art Club performed the Acorn and the Melon based on Jean de La Fontaine's fable.

Krajane.net - červen 2008 [WWW-CZ]
Rozhovor s Milena Štráfeldovou o vzniku České školy bez hranic v Paříži.
 
British Czech and Slovak Review – April/May 2008 [PDF-EN]
Kids’ Art Club which is based in London is devoted to 'artistic Czech language teaching'.

Krajane.net - duben 2008 [WWW-CZ]
Rozhovor se Zuzanou Jungmanovou o otevření české školy pro prvňáčky v Londýně.

ECHO Magazin – únor 2008 [PDF-CZ]
Článek o Kids’ Art Clubu, který je určený pro české děti většinou ze smíšených manželstvích.